but-bi-premec-thuy-si-pm0110
but-bi-premec-thuy-si-pm014
but-bi-premec-thuy-si-pm0178
rsz_but-bi-premec-thuy-si-pm011
but-bi-premec-thuy-si-pm015

Bút bi Premec Thụy Sĩ PM01

Bút Premec Thụy Sĩ PM01 thân thiện với môi trường,được tối ưu hóa nhựa ABS làm cho một cây bút nhẹ thoải mái để sử dụng.

0975.940.979