rsz_but-picasso-908b-5

Bút Picasso 908b

Bút picasso 908 mang đầy vẻ cổ điển của cách thế hệ bút ở những năm 1900. Với cách điệu 2 mày vàng và đen, vẻ đẹp cổ điển này phù hợp với những người lớn tuổi hay ở nhưng thanh niên muốn tìm cho mình sự chửng chặc.

0975.940.979